Пет мерки по ПРСР ще бъдат отворени през февруари

Приемът по пет мерки на Програмата за развитие на селските райони ще бъде отворен през февруари 2011 г. Това е съобщил пред журналисти изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие Светослав Симеонов.

Ще бъдат отворени мярка 141 за полупазарните стопанства, всички горски мерки – 122, 223 и 226, както и Мярка 121 – само в част “Животновъдство” или т.нар. гарантираните бюджети.

Идеята да се финансират полупазарните стопанства е, за да се подобри тяхната конкурентоспособност. По горските мерки 223 и 226 всички държавни и общински горски или ловни стопанства могат да създават нови горски площи или да ги възстановяват след опожаряване. По мярка 122 с инвестиции могат да кандидатстват всички частни собственици на гори – за подобряване на качеството и количеството на добиваната от тях дървесина. По направление ”Животновъдство” на мярка 121 могат да се получат средства за обновяване на млечните ферми, особено от втора и трета група, и стопанствата за отглеждане на кокошки – носачки за достигане на европейските стандарти.

Източник: Project Media
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни