земеделие

Актуален регистър на всички производители, заготвители и търговци на територията на страната на посевен и посадъчен материал от зърнено-житни, медицински и ароматни, овощни култури и картофи

Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) публикува актуален регистър на всички производители, заготвители и търговци на територията на страната на посевен и посадъчен материал от зърнено-житни, медицински и ароматни, овощни култури и картофи.

Застрояване в земеделски земи без промяна на предназначението им

Условията за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението на земеделската земя са описани в НАРЕДБА № 19 от 25 октомври 2012 г. ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО

Парите по програма РСР са повече, отколкото проекти могат да бъдат подадени

Това мнение изрази изпълнителният директор на ДФЗ, на откриването на обучението за консултантски фирми, разработващи проекти по програма „Развитие на селските райони”.

Фирмите, кандидатстващи по „Развитие на селските райони”, трябва да са вписани в търговския регистър

Същото важи и за доставчиците на техника, оборудване или услуги по проектите.

Семейните ферми стават пазарни след петгодишно субсидиране

Финансирането се отпуска по Мярка се „Подпомагане на полупазарни стопанства“.

Пет мерки по ПРСР ще бъдат отворени през февруари

Приемът по пет мерки на Програмата за развитие на селските райони ще бъде отворен през февруари 2011 г. Това е съобщил пред журналисти изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие Светослав Симеонов.

Възможна е актуализация на ПРСР

В интервю пред в.“Труд“ от 30 юли 2009г., министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов казва, че имат намерение в бъдеще в обхвата на селските райони да влязат и селата около големите градове и включените в градски общини. Освен това се предвиждат промени в мерките по Програмата, защото някои от тях не вървят, а по други е свършил ресурсът.

Продължават информационни срещи и семинари по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

От 9 юли до 14 август 2008 г. в 28- те областни градове на страната се провеждат информационни срещи и семинари по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Парите по САПАРД били спрени заради фалшиви оферти

Парите за селски райони ще бъдат 675 млн. евро за 2008 г.

Досега годишно по програма САПАРД България e усвоявала най-много от 50 до 70 млн. евро.