Предвижда се облекчено кредитиране на проекти по ПРСР

Държавен фонд „Земеделие” ще поиска за 2010 г. от финансовото министерство 100 млн. лв. за рефинансиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони, съобщи зам.-изпълнителният директор на фонда Светослав  Симеонов.
 

Средствата ще бъдат предоставени на банките за кредити с облекчени условия. Така бенефициентите по програмата ще получават по-лесно средства от банките, с които фондът ще се договори предварително  като сключи за целта меморандум с тях. Ще се преговаря с всички банки.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни