Проектите по ПРСР вече се проверяват онлайн

Бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) могат да проверяват актуалния статус на проектите си чрез въвеждане на Уникалния им регистрационен номер (УРН) на новата електронна страница на ДФЗ с адрес prsr.bg

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни