11

октомври

2010

Нов прием на проекти по ПРСР ще има догодина

Мерките по Програмата за развитие на селските райони ще бъдат отворени за прием на документи отново през следващата година. Изключение може би ще се направи за "горските" мерки, както и за мярка 313, които е възможно да бъдат отворени през ноември. Това стана ясно на заседанието на Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони, проведено на 5.10.2010 г.
 

Приоритет до края на тази година ще бъде да се разгледат оставащите все още необработени общо 657 проекта по всички мерките по ПРСР, подадени през 2009 г. Едва след това ще започне разглеждането на проектите, внесени за оценка през 2010 г., които са 2106 бр.
 
Графикът за прием на проекти по ПРСР за 2011 г. ще бъде публикуван през месец януари, което значи, че приемът по отделните мерки ще започне най-рано през февруари.