Нов прием на проекти по ПРСР ще има догодина

Мерките по Програмата за развитие на селските райони ще бъдат отворени за прием на документи отново през следващата година. Изключение може би ще се направи за "горските" мерки, както и за мярка 313, които е възможно да бъдат отворени през ноември. Това стана ясно на заседанието на Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони, проведено на 5.10.2010 г.
 

Приоритет до края на тази година ще бъде да се разгледат оставащите все още необработени общо 657 проекта по всички мерките по ПРСР, подадени през 2009 г. Едва след това ще започне разглеждането на проектите, внесени за оценка през 2010 г., които са 2106 бр.
 
Графикът за прием на проекти по ПРСР за 2011 г. ще бъде публикуван през месец януари, което значи, че приемът по отделните мерки ще започне най-рано през февруари.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни