Схема „Технологична модернизация в МСП“ със завишени изисквания към бизнеса

Схемата се очаква да бъде отворена за кандидатстване до края на декември. Бюджетът и е близо 100 млн.лв.
 

За финансиране по схемата обаче ще могат да кандидатстват по-малко на брой фирми, тъй като е завишен критерият за оборот, който кандидатите трябва да са реализирали. Изискването към микропредприятията (фирми с до 9 човека персонал), е да са реализирали минимум 300 хил. лв. нетни приходи от продажби през последната финансова година. За малките предприятия (10-49 души персонал) изискването скача на 600 хил. лв., а за средните (50-249 човека персонал) достига 1.5 млн. лв. За сравнение – през предходния прием по същата схема, който стартира тази пролет, се изискваше по 80 хил. лв. минимален оборот и за трите вида фирми.

Има промени и в размера на минималната безвъзмездната помощ, която компаниите могат да получат. Най-малката стойност на безвъзмездна помощ по проект, изпълняван от микропредприятие, е 150 хил. лв., докато в предходната схема тази граница беше 50 хил. лв. Това на практика значи, че този вид компании трябва да реализират проект на минимална стойност над 220 000 лв., при което и сумата на съфинансирането нараства значително. В същата посока са променени и границите за минимална безвъзмездна помощ за малките и средни фирми – съответно 300 хил.лв. и 500 хил. лв. Докато в последната такава схема беше заложено по 200 хил. лв. и за двете категории фирми.

Отново има значение това в кой сектор от икономиката развиват основната си дейност фирмите кандидати. По предстощата схема, допустими ще бъдат фирмите от секторите С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета”, C21 Производство на лекарствени вещества и продукти” и сектор C 20 „Производство на химични продукти”. Допустими за финансиарне ще бъдат и фирми с основна дейност в медийния бизнес и шоубизнеса – сектори J59 „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика”, J60 „Радио-и телевизионна дейност”, J60 „Далекосъобщения”.

 
Източник: Project Media 
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни