Етикет: безопасни условия на труд

Отворена за кандидатстване е процедура "Адаптирана работна среда"
Приемът на проекти по процедурата ще продължи до 31.12.2023 г.. Бюджетът, който ще бъде разпределен между кандидатите е 100 000 000 лева. Средствата имат...
Списък на проектите, които отпадат на етап административна оценка по ДБУТ
Министерството на труда и социалната политика публикува списък с 394 проекта, предложени за отхвърляне на етап административна оценка по процедура BG05M9OP001-1.008...
Съвети за кандидати по схема Добри и безопасни условия на труд
Поради големия интерес към схема „Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, публикуваме...
Добри и безопасни условия на труд
Краен срок за кандидатстване: 14.06.2016 г., 17.30 часа Бюджет: 80 млн. лв. (още…)
Отворена за кандидатстване е схема Добри и безопасни условия на труд
От 12 април до 16 юни е отворена за кандидатстване схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. (още…)
Нов проект на насоки за кандидатстване по схема Добри и безопасни условия на труд
Във връзка с влезлия в сила на 25.12.2015 г. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и утвърдени...
Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по предстоящата схема „Добри и безопасни условия на труд“
Министерството на труда публикува проект на Насоки за кандидатстване по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. (още…)
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни