Етикет: ERP системи

Резултати по схемата за международни стандарти и системи за управление
Приключи оценката на проектите по схема BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията....
Списък на проектите, отхвърлени на първия етап от оценката по схемата за международни стандарти
Публикуван е Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне...
Презентация от информационните дни по схемата за международни стандарти
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 публикува Презентацията, представена...
Обществено обсъждане на документация по схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”
Преди да обяви прием на проекти по схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“, управляващият...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни