Етикет: ERP системи

Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП
Период за прием на проекти: 31 август – 30 септември 2020 Бюджет по схемата: 9 775 672 лева (още…)
Проект на ИГРП по ОПИК за 2020 година
Публикуван е проект на Индикативна годишна работна програма по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за 2020 година. От документа...
Текат приеми по над 20 процедури в рамките на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК)
Малки и средни предприятия, развиващи дейност на територията на определени селски общини мога да получат 90% безвъзмездно финансиране за реализация на...
Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП - BG16RFOP002-2.044
Краен срок за кандидатстване: 31.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.044 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Актуализирана индикативна годишна работна програма по ОПИК
Публикуван е измененият график за прием по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за 2018 година. Актуализираният график предвижда: Схема...
Финансиране за технологично обновление на МСП
От април до юни 2018 г., за втори път през този програмен период, ще бъде отворена за кандидатстване схема „Подобряване на производствения капацитет...
Списък на проектите, които отпадат на етап административна оценка по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ публикува списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап...
Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП
Бюджет по схемата: 58 674 900 лева Срок за кандидатстване: 15 август 2016 г. (още…)
Безвъзмездно финансиране за ERP системи, CRM системи, MOM/MES системи, BI системи
Процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” финансира придобиването и въвеждането на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес...
Информационни дни и по схема Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 продължава информационната си кампания с представянето на процедура...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни