Актуализирана индикативна годишна работна програма по ОПИК

Публикуван е измененият график за прием по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за 2018 година.

Актуализираният график предвижда:

  • Схема „Насърчаване на предприемачеството“ да стартира през Май
  • Схема „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“ да бъде отворена за прием на документи през Август
  • Схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“ да стартира през Декември

 

 

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни