Етикет: СЕ маркировка

Текат приеми по над 20 процедури в рамките на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК)
Малки и средни предприятия, развиващи дейност на територията на определени селски общини мога да получат 90% безвъзмездно финансиране за реализация на...
Актуализирана индикативна годишна работна програма по ОПИК
Публикуван е измененият график за прием по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за 2018 година. Актуализираният график предвижда: Схема...
Финансиране за технологично обновление на МСП
От април до юни 2018 г., за втори път през този програмен период, ще бъде отворена за кандидатстване схема „Подобряване на производствения капацитет...
Схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление”
Краен срок за кандидатстване: 28.09.2011 г. Бюджет по схемата: 48 895 750,00 лева Безвъзмездно финансиране 75% от общите допустими разходи по проекта,...
Схема „Покриване на международно признати стандарти”
Краен срок за кандидатстване: 5 януари 2009 г., 16,00 ч. Бюджет по схемата: 10 000 000 лв. Основна цел на процедурата е да насърчи въвеждането на системи...
Схема „Покриване на международно признати стандарти”
Период за прием на документи: 1 юли – 30 септември 2010 г., 16 часа Бюджет по схемата: 19 558 300 лева Безвъзмездно финансиране 75% от общите допустими...
Схема „Покриване на международно признати стандарти”
Крайният срок за подаване на предложения е 15 януари 2008г., 16.00 часа Схемата за безвъзмездна финансова помощ цели да насърчи въвеждането на системи...
Стартира схема „Покриване на международно признати стандарти"
На 1 юли 2010 г. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни