Текат приеми по над 20 процедури в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК)

Малки и средни предприятия, развиващи дейност на територията на определени селски общини мога да получат 90% безвъзмездно финансиране за реализация на своите проекти. Средствата могат да се използват за технологично обновление, внедряване и сертифициране на стандарти, внедряване на ИКТ системи за управление на бизнеса (ERP системи), разработване или внедряване на иновации.

Графикът за прием е както следва:

Фирми от общините Балчик и Генерал Тошево кандидатстват по 4 процедури, както следва:
РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП – BG16RFOP002-2.044
Краен срок за кандидатстване: 30.08.2019 г.

ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА – BG16RFOP002-1.012
Краен срок за кандидатстване: 20.09.2019 г.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП – BG16RFOP002-2.032
Краен срок за кандидатстване: 30.09.2019 г.

ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ В ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО – BG16RFOP002-2.039
Краен срок за кандидатстване: 31.10.2019 г.

Фирми от общините Девня и Аксаково могат да канидатстват по процедура:
ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО – BG16RFOP002-2.053
Краен срок за кандидатстване: 12.08.2019 г.

Фирми от общините Минерални бани и Черноочене могат да канидатстват по процедура:
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП – BG16RFOP002-2.056
Краен срок за кандидатстване: 19.08.2019 г.

Фирми от общините Котел, Сунгурларе и Върбица канидатстват по процедура:
ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МСП ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЕСТЕН БИЗНЕС, ВКЛ. ЧРЕЗ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И АЛТЕРНАТИВНИ ДЕЙНОСТИ
Краен срок за кандидатстване: 20.08.2019 г.

Фирми от общините Куклен и Асеновград канидатстват по процедура:
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП – BG16RFOP002-2.045
Краен срок за кандидатстване: 31.08.2019 г.

Фирми от общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово канидатстват по процедура:
ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА – BG16RFOP002-1.017
Краен срок за кандидатстване: 02.09.2019 г.

Фирми от общините Белово, Септември и Велинград канидатстват по процедура:
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП – BG16RFOP002-2.050
Краен срок за кандидатстване: 05.09.2019 г.

Фирми от общините Радомир и Земен канидатстват по 2 процедури:
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП – BG16RFOP002-2.043
Краен срок за кандидатстване: 27.09.2019 г.

ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА – BG16RFOP002-1.014
Краен срок за кандидатстване: 15.10.2019 г.

Фирми от община Марица канидатстват по процедура:
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО – BG16RFOP002-2.048
Краен срок за кандидатстване: 30.09.2019 г.

Фирми от общините Тутракан и Сливо поле канидатстват по процедура:
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП – BG16RFOP002-2.042
Краен срок за кандидатстване: 30.09.2019 г.

Фирми от община Бяла слатина канидатстват по процедура:
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП – BG16RFOP002-2.047
Краен срок за кандидатстване: 10.10.2019 г.

Фирми от община Свиленград канидатстват по процедура:
КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП – BG16RFOP002-2.025
Краен срок за кандидатстване: 28.10.2019 г.

Фирми от общините Ардино и Джебел канидатстват по процедура:
ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МСП, ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЕСТЕН БИЗНЕС, ВКЛ. ЧРЕЗ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И АЛТЕРНАТИВНИ ДЕЙНОСТИ – BG16RFOP002-2.036
Краен срок за кандидатстване: 31.10.2019 г.

Фирми от общините Долни Чифлик и Бяла канидатстват по процедура:
ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА – BG16RFOP002-1.013
Краен срок за кандидатстване: 15.11.2019 г.

Фирми от община Поморие канидатстват по 2 процедури:
ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ – BG16RFOP002-1.010
Краен срок за кандидатстване: 19.12.2019 г.

КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП – BG16RFOP002-2.035
Краен срок за кандидатстване: 31.12.2019 г.

Фирми от общините Белене и Никопол канидатстват по процедура:
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП – BG16RFOP002-2.022
Краен срок за кандидатстване: 20.01.2020 г.

Фирми от общините Дряново и Трявна канидатстват по процедура:
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП – BG16RFOP002-2.031
Краен срок за кандидатстване: 30.04.2020 г.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни