Почти 1000 предприятия са кандидатствали за финансиране на мерки за енергийна ефективност

Точно 982 производствени предприятия са подали заявления за кандидатстване по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, приемът по която приключи на 23 май.

Оценяването на кандидатите вече тече, като се очаква то да приключи до края на юли.

Общият бюджет от 136 млн. лв., броят на кандидатите и максималният размер на гранта за една фирма, дават основание да се предвиди, че всички проекти, които отговарят на условията за допустимост, ще бъдат финансирани.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни