енергийна ефективност

Финансиране за енергийна ефективност за фирмите

В срок до 15.06.2023 предприятията от сферата на производството, търговията и услугите могат да кандидатстват за финансиране на мерки за енергийно обновяване на сградите си. В рамките на един проект за подобряване на енергийната ефективност могат да се включат и да бъдат финансирани разходи за: подобряване на топлинната изолация на външни ограждащи елементи (саниране); подмяна на съществуващи дограми с по-ефективни; подмяна на системи за вентилация и климатизация; подмяна на съществуващи отоплителни уреди с по-енергоефективни; подмяна системи за осветление. За целта могат да се закупят термопомпи за отопление и охлаждане, горелки, котли, слънчеви колектори, чилъри и други. За целите на кандидатстването […]

Почти 1000 предприятия са кандидатствали за финансиране на мерки за енергийна ефективност

Точно 982 производствени предприятия са подали заявления за кандидатстване по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, приемът по която приключи на 23 май. Оценяването на кандидатите вече тече, като се очаква то да приключи до края на юли. Общият бюджет от 136 млн. лв., броят на кандидатите и максималният размер на гранта за една фирма, дават основание да се предвиди, че всички проекти, които отговарят на условията за допустимост, ще бъдат финансирани.

Продължава приемът по схемата за енергийна ефективност

До 23 май могат да се подават проекти по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Общият бюджет на процедурата е 136 226 120 лева, което предполага да бъда финансирани всички кандидати.  Кандидатстването става по облекчена процедура, като е необходимо фирмите да изберат от подготвен списък с оборудване с референтни цени инвестициите, които желаят да реализират. Това може да са термопомпи за отопление и охлаждане, горелки, котли, слънчеви колектори, чилъри и други. Могат да се санират сгради в това число да се извърши смяна на дограма.  Безвъзмездната помощ по програмата покрива на 50% разходите по проекта и е до […]

Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите

Срок за кандидатстване: 02.02 – 15.06.2023 Бюджет: 235 млн. лева

През май стартира приемът за подобряване на енергийната ефективност в МСП

От 3 май до 23 май 2022 г. ще могат да се подават проекти по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Целта на подкрепата е осигуряване на инвестиции в енергийно ефективно оборудване, материали и технологии за предприятията и устойчиво възстановяване на икономиката. Изготвен е подробен списък с активи с определени референтни цени, от който кандидатите могат да избират. Безвъзмездната финансова помощ ще покрие 50% от инвестицията по проекта, като максималната сума на подкрепата за един кандидат е 150 000 лева. По процедурата могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия с основна дейност в производствения сектор […]

Финансиране за подобряване на енергийната ефективност в МСП

В края на март е планиран стартът на процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Целта на подкрепата е осигуряване на инвестиции в енергийно ефективно оборудване, материали и технологии за малки и средни предприятия и устойчиво възстановяване на икономиката. По процедурата могат да кандидатстват малки и средни предприятия от производствения сектор на икономиката, които имат три приключени финансови години. Преценява се какъв да бъде долният праг на оборот, който фирмата да е реализирала, за да е допустима за кандидатстване. Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ ще е 50%. Останалите 50 на сто трябва да бъдат осигурени от бенефициента. Ще […]

Допустими за финансиране дейности по схема „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

По схема „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ могат да кандидатстват производствени предприятия, чиято основна дейност попада в сектор C, съгласно КИД-2008, под някой от следните кодове: C    ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 10.7    Производство на хлебни и тестени изделия 10.71    Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия 10.72    Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия 10.73    Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия 10.82    Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 10.84    Производство на хранителни подправки и овкусители 10.85    Производство на готови ястия 10.86    Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни 10.89    Производство на други […]

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

Период за прием: 3 май – 23 май 2022 Бюджет на процедурата: 136 226 120 лева

Отпускат още 154 млн. лева за подобряване на енергийната ефективност в предприятията

Със 154 115 400,60 лева е увеличен бюджетът на схема BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.. Допълнителните средства ще позволят да бъдат финансирани всички проекти на „микро“ и „малки“ предприятия, получили 77 и повече точки, както и проектите, подадени от кандидати „средни“ предприятия, получили 76 и повече точки.

Резултати от оценката по схема „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия“

Приключи оценката на подадените проектни предложения по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия”. От разгледаните общо 927 проекта, предложени за финансиране са 239 кандидати, на които ще бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 172 542 023.95 лева. Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях Списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения