Етикет: енергийна ефективност

Информационни дни по схема "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия" по ОПИК
В периода от 16 до 23 февруари 2017 г. Министерството на икономиката, провежда информационна кампания за представяне на схема „Повишаване на енергийната...
Възможност за подобряване на енергийната ефективност в големи предприятия
От 18 януари до 19 май, в рамките на ОПИК е отворена за кандидатстване схема BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“....
Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия
Срок за кандидатстване: 18 януари – 19 май 2017 г. Бюджет: 97 791 500 лева Цел: Намаляване на енергийната интензивност чрез подкрепа за големите предприятия...
Схема „Енергийна ефективност и зелена икономика”
Период за прием: 28.06.2012 – 31.10.2013 г. Бюджет по схемата: 293 374 500 лева Безвъзмездно финансиране: 30%-50% Максимален размер на безвъзмездната...
Схема Енергийна ефективност в МСП
Краен срок за кандидатстване – 28.10.2016 г. Бюджет: 90 млн.евро (176 024 700 лв.) (още…)
Информационни дни по схема "Енергийна ефективност за МСП"
Кампанията ще се проведе в периода от 13 до 27 юни 2016 г. В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”...
Отворена за кандидатстване е схема Енергийна ефективност за МСП
От 14 май до 12 октомври тази година е отворена за кандидатстване схема BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ Основната...
Публикуван е проект на документи по схема Енергийна ефективност за МСП
Министерството на икономиката публикуван проект на условия за кандидатстване и пакет документи по схема BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките...
Схемата за енергийна ефективност стартира с двойно по-голям бюджет
Бюджет от 90 млн. евро, вместо първоначално заложените 50 млн. евро ще бъдат разпределени между бенефициентите в предстоящия прием по схема „Енергийна...
Информационни дни за представяне на промените по схема "Енергийна ефективност и зелена икономика"
От 20 до 31 май, в градовете Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив, Бургас и София, ще се проведат информационни дни, на които експерти от МИЕТ ще...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни