Отпускат още 154 млн. лева за подобряване на енергийната ефективност в предприятията

Със 154 115 400,60 лева е увеличен бюджетът на схема BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г..

Допълнителните средства ще позволят да бъдат финансирани всички проекти на „микро“ и „малки“ предприятия, получили 77 и повече точки, както и проектите, подадени от кандидати „средни“ предприятия, получили 76 и повече точки.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни