Етикет: иновации

514 проекта за разработка на иновации
514 са подадените проектни предложения по процедура BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ по ПКИП. Общата стойност на...
Безвъзмездно финансиране за разработване на иновации
С бюджет от 127 млн. лв., в средата на месец юни, предстои да стартира прием по процедура „Разработване на иновации в предприятията“. Процедурата ще финансира...
Разработване на иновации в предприятията
Период за прием на проекти: 15.01 – 15.05.2024 г. Бюджет: 127 000 000 лева (още…)
Как ще се оценяват проектите за внедряване на иновации
На 13 февруари започна приемът на проекти по схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“. Той ще продължи до 30 април. Всeки кандидат,...
Схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“ е отворена за кандидатстване
Крайният срок за подаване на проекти е 30.04.2020 г. Изпълнението на проектите, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга)...
Стимулиране внедряването на иновации в предприятията
Период за прием на проекти: 13.02 – 30.04.2020 г. Бюджет: 117 349 800 лева (още…)
Само за иновативни фирми
Предстои отварянето на схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“. Поради големия интерес към нея, включително от кандидати, чиито инвестиционни...
Технологично развитие и иновации - BG16RFOP002-1.010
Краен срок за кандидатстване: 19.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.010 трябва да се изпълняват на територията на община...
Текат приеми по над 20 процедури в рамките на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК)
Малки и средни предприятия, развиващи дейност на територията на определени селски общини мога да получат 90% безвъзмездно финансиране за реализация на...
Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията - BG16RFOP002-1.014
Краен срок за кандидатстване: 15.10.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.014 трябва да се изпълняват на територията на общините...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни