514 проекта за разработка на иновации

514 са подадените проектни предложения по процедура BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ по ПКИП. Общата стойност на подадените проектни предложения е 257 555 411,33 лв., като от тях стойността на БФП е 144 283 836,45 лв.
Общият размер на безвъзмездното финансиране е 127 млн. лв. В зависимост от категорията на предприятието процентът на съфинансирането е между 25 и 60 %.

Чрез предоставената финансова подкрепа микро, малките и средни предприятия (МСП), малките дружества със средна пазарна капитализация, както и големите предприятия в партньорство с МСП могат да повишат иновационната си дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027).

Крайният срок за кандидатстване изтече в 16:30 часа на 15.05.2024 г.

През тази година, в рамките на ПКИП ще бъдат отворени за кандидатстване още три процедури:

Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите

Въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 в предприятията

Защита на права по индустриална собственост в предприятията

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни