Етикет: иновации и конкурентоспособност

Безвъзмездно финансиране за разработване на иновации
С бюджет от 127 млн. лв., в средата на месец юни, предстои да стартира прием по процедура „Разработване на иновации в предприятията“. Процедурата ще финансира...
Разработване на иновации в предприятията
Период за прием на проекти: 15.01 – 15.05.2024 г. Бюджет: 127 000 000 лева (още…)
Внедряване на иновации в предприятията
Период за прием на проекти: 02.11.2023 – 15.02.2024 г. Бюджет: 293 370 000 лева (още…)
Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите
Очакван старт на прием на проекти по процедурата за семейни предприятия: Май 2024 Бюджет: 117 514 155 лева (още…)
Финансиране до 100 хил. лева за средни предприятия за справяне с последиците от епидемията
100% безвъзмездна финансова помощ в размер на 1% от нетните приходи от продажби за 2019 година на фирмата-кандидат, но не по-малко от 30 хил. и не повече...
Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Период за прием на проекти: 10 юли – 24 август 2020 г. Бюджет по схемата: 200 млн. лева (още…)
Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Период за прием на проекти: 14 май – 15 юни 2020 г. Бюджет по схемата: 173 000 000 лева (още…)
Стимулиране внедряването на иновации в предприятията
Период за прием на проекти: 13.02 – 30.04.2020 г. Бюджет: 117 349 800 лева (още…)
Отново финансиране за технологична модернизация
В срок до 21.05.2019 г. е отворена за прием на проекти схема BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“. По...
Разработване на продуктови и производствени иновации
Краен срок за прием на проекти: 26 септември 2017 г. Бюджет: 68 454 050 лв. Цел: Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни