Етикет: внедряване на иновации

Как ще се оценяват проектите за внедряване на иновации
На 13 февруари започна приемът на проекти по схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“. Той ще продължи до 30 април. Всeки кандидат,...
Схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“ е отворена за кандидатстване
Крайният срок за подаване на проекти е 30.04.2020 г. Изпълнението на проектите, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга)...
Само за иновативни фирми
Предстои отварянето на схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“. Поради големия интерес към нея, включително от кандидати, чиито инвестиционни...
Публикуван е проект на условия за кандидатстване по схемата за внедряване на иновации
В документа е посочено, че по схема „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ могат да кандидатстват както малки и...
Технологично развитие и иновации - BG16RFOP002-1.010
Краен срок за кандидатстване: 19.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.010 трябва да се изпълняват на територията на община...
Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията - BG16RFOP002-1.014
Краен срок за кандидатстване: 15.10.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.014 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в предприятията - BG16RFOP002-1.017
Краен срок за кандидатстване: 30.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.017 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в предприятията - BG16RFOP002-1.012
Краен срок за кандидатстване: 20.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.012 трябва да се изпълняват на територията на общините...
Още 55 млн. лева за големи предприятия по процедурата за внедряване на иновации в предприятията
С Решение РД-16-1749/09.12.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ общият бюджет на процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване...
Отпускат още 88 млн. по схемата за внедряване на иновации в предприятията
С Решение РД-16-1715/05.12.2013 г. на Ръководителя на Управляващия  орган на ОП „Конкурентоспособност“ общият бюджет на схема BG161PO003-1.1.07 „Внедряване...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни