Увеличена е субсидията по мерките по ОП Рибарство

Чрез изменения в Наредбите, регламентиращи кандидатстването по мерките по оперативна програма за развитието на сектор „Рибарство”, от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) вдигнаха лимитите на безвъзмездната финансова помощ, която може да се усвои по програмата.

Най-сериозно е увеличението по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата”, където максималният размер на субсидията от 1 000 000 евро е вдигнат на 3 500 000 евро.  Като дял от общата стойност на инвестицията, безвъзмездното финансиране е 60%.

По мярка 2.6 „Инвестиции  в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” лимитът на безвъзмездната финансова помощ от 1 000 000 евро е вдигнат на 2 500 000 евро. Като дял от общата стойност на инвестицията, безвъзмездното финансиране и тук е 60%.

С приемането на измененията в наредбите се улесняват и процедурите за кандидатстване и изпълнение на проектите. Авансовото плащане по проектите се увеличава от 20% на 50%. Междинните плащания ще се извършват на два пъти, а не само веднъж, както досега.

Както по мярка 2.1, така и по мярка 2.6 могат да кандидатстват фирми без история в сектора.  

До момента, по данни на ИАРА,  по приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”, към която спадат представените по-горе мерки, са одобрени проекти на обща стойност от 61 700 000 лева. Бюджетът по ос 2 е 93 891 223 лева.

За допълнителни въпроси и разработка на проекти по Мярка 2.1. и Мярка 2.6, може да се свържете с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД  на телефони 02/ 448 41 64, 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни