Временно се прекратява приемът по мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата

Със Заповед № РД-1086 от 10 октомври 2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури временно се прекратява приемът на Заявления за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1 “Производствени инвестиции в аквакултурата”, поради достигане на 90% от наличния бюджет по мярката.

Заповед № РД-1086 от 10 октомври 2012 г.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни