Изграждането на ферма за шаран и сом ще се финансира по ОП Рибарство

Проектът се финансира по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативна  програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ г. Сключеният договор е на стойност 987 262 лв., а размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 592 357 лв.

С инвестицията ще бъде финансирано изграждането на ферма за аквакултури в плаващи мрежени клетки за производтвото на шаран и сом за консумация. Садковата инсталация на „Спакал” ЕООД ще бъде разположена в акваторията на яз.”Ал.Стамболийски”, община Сухиндол, област Велико Търново. Съоръженията ще бъдат разположени на производствена площ от 2,4 дка. Предвидено е проектът да бъде изпълнен през м. април 2011 г. и при реализацията му ще бъдат осигурени 10 нови работни места.

 

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни