Етикет: оп рибарство

Мярка 2.6 "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура"
Период за прием на проекти: 17.04 – 17.05.2013 г. (още…)
Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) през новия програмен период
Настоящият материал има за цел да запознае потенциалните бенефициенти с възможностите, които те ще има през програмен период – 2014-2020 г. за инвестиции...
Временно се прекратява приемът по мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата
Със Заповед № РД-1086 от 10 октомври 2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури временно се прекратява приемът...
Финансиране за прекратяване на риболовна дейност
От 29 декември стартира приема на заявления за кандидатстване по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от приоритетна...
Изграждането на ферма за шаран и сом ще се финансира по ОП Рибарство
Проектът се финансира по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативна  програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ г....
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни