аквакултури

Мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата”

Период за прием на проекти: 17.04 – 17.05.2013 г.

Мярка 2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултура

Краен срок за подаване на проектни предложения: 25 октомври 2016 г. Бюджет за приема: 2 млн. лв. Допустими дейности:

Временно се прекратява приемът по мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата

Със Заповед № РД-1086 от 10 октомври 2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури временно се прекратява приемът на Заявления за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1 “Производствени инвестиции в аквакултурата”, поради достигане на 90% от наличния бюджет по мярката. Заповед № РД-1086 от 10 октомври 2012 г.

Увеличена е субсидията по мерките по ОП Рибарство

Чрез изменения в Наредбите, регламентиращи кандидатстването по мерките по оперативна програма за развитието на сектор „Рибарство”, от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) вдигнаха лимитите на безвъзмездната финансова помощ, която може да се усвои по програмата.

ОП „Рибарство“ предоставя над 1,6 млн. лв. за модернизация на рибовъдна ферма

Най-големият до момента проект за модернизация на рибовъдна ферма за отглеждане на дъгова пъстърва ще бъде финансиран със средства от Оперативна програма „Рибарство”, съобщиха от Управляващия орган на програмата.