Етикет: аквакултури

Мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата”
Период за прием на проекти: 17.04 – 17.05.2013 г. (още…)
Мярка 2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултура
Краен срок за подаване на проектни предложения: 25 октомври 2016 г. Бюджет за приема: 2 млн. лв. Допустими дейности: (още…)
Временно се прекратява приемът по мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата
Със Заповед № РД-1086 от 10 октомври 2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури временно се прекратява приемът...
Увеличена е субсидията по мерките по ОП Рибарство
Чрез изменения в Наредбите, регламентиращи кандидатстването по мерките по оперативна програма за развитието на сектор „Рибарство”, от Изпълнителната агенция...
ОП "Рибарство" предоставя над 1,6 млн. лв. за модернизация на рибовъдна ферма
Най-големият до момента проект за модернизация на рибовъдна ферма за отглеждане на дъгова пъстърва ще бъде финансиран със средства от Оперативна програма...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни