Започват информационни дни по програма „Развитие на човешките ресурси”

До края на 2008 г. Агенцията по заетостта, която е Междинно звено за управление на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", ще организира информационни дни за предстоящите схеми, по които ще се предоставя безвъзмездна финансова помощ.
 

Информационни дни по схема „Подпомагане и насърчаване на заетостта в браншове с недостиг на работна ръка" ще се проведат през ноември и декември в София, Русе, Варна, Бургас, Благоевград, Ловеч, Монтана, Пловдив и Хасково.

От 6 до 9 октомври се предвижда да бъдат проведени информационни дни по схема за „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2" в градовете София, Ловеч, Русе, Пловдив, Бургас и Варна.

През ноември и декември в регионите, които влизат в териториалния обхват на схемата „Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и на продължително безработни лица", ще стартират информационни дни. За безработни лица над 50 г. те ще се проведат в Благоевград, Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Ловеч, Перник, Плевен, Русе и Смолян. За продължително безработни лица информационните дни ще се състоят съответно в Бургас, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Плевен, Разград, Силистра, Търговище, Шумен и Ямбол.

Когато бъде обявено, допълнително ще публикуваме информация за конкретния график на срещите.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни