Етикет: информационни дни

Стартират информационни дни по схема BG161PO003-2.1.14 Технологична модернизация в малки и средни предприятия
В периода 11 – 18 ноември 2013 г. главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката и енергетиката ще представи...
Информационни дни по схема "Внедряване на иновации в предприятията"
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще представи условията за кандидатстване...
Информационни дни за представяне на промените по схема "Енергийна ефективност и зелена икономика"
От 20 до 31 май, в градовете Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив, Бургас и София, ще се проведат информационни дни, на които експерти от МИЕТ ще...
Отново информационни дни по ОП Конкурентоспособност
Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ организира информационни дни за представяне на  новите условия и реда за определяне на изпълнител...
Информационни дни по схемата за клъстери
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще представи условията за кандидатстване...
Започват информационни дни по ОП „Конкурентоспособност"
Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма като Управляващ орган, съвместно с...
28 информационни семинара за разясняване на възможностите по Ос 4 – ЛИДЕР на ПРСР
По време на семинарите експерти, работещи по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 и подхода ЛИДЕР, ще представят основните дейности по Ос...
Стартира информационна кампания по ПРСР
От 1 юни стартира мащабна национална информационна кампания по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013.   (още…)
27 октомври - Ден на отворените врати по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в МТСП
Министерство на труда и социалната политика като управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" организира „Ден...
Започват информационни дни по програма „Развитие на човешките ресурси”
До края на 2008 г. Агенцията по заетостта, която е Междинно звено за управление на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни