Стартират информационни дни по схема BG161PO003-2.1.14 Технологична модернизация в малки и средни предприятия

В периода 11 – 18 ноември 2013 г. главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката и енергетиката ще представи условията за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. Допустимите кандидати и дейности, подготовката на проектните предложения, начина на кандидатстване и изпълнение на проектите са темите, които ще бъдат обсъждани на информационните дни в София (11.11.2013 г.), Пловдив (12.11.2013 г.), Бургас (13.11.2013 г.), Варна (14.11.2013 г.) и Враца (18.11.2013 г.).

Основната цел на схемата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване.Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева. Могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23 декември 2013 г.

Участието в информационните дни е безплатно, а графикът за провеждането им е както следва:

София – 11.11.2013 г. от 10.30 – 13.00 ч., Регистрация: 10.00 – 10.30 ч., Хотел „Шератон“, зала „Ройал“1 и „Ройал“2, етаж 1
Пловдив – 12.11.2013 г.  от 10.30 – 13.00 ч., Регистрация: 10.00 – 10.30 ч., х-л „Санкт Петербург“, зала „Пълдин”
Бургас – 13.11.2013 г. от 10.30 – 13.00 ч., Регистрация: 10.00 – 10.30 ч., х-л „Мираж“, Конферентна зала „Мираж“
Варна – 14.11.2013 г. от 10.30 – 13.00 ч., Регистрация: 10.00 – 10.30 ч., х-л „Голдън Тюлип“, зала „Дали”
Враца – 18.11.2013 г. от 13.00 – 15.30 ч., Регистрация: 12.30 – 13.00 ч., хотел „Хемус”

Подробна информация за реда и условията за кандидатстване по схема BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни