Текущи програми

Подобряване на производствения капацитет в МСП

Период за прием на проекти: 17.12.2018 - 21.05.2019 г.

Бюджет: 146 687 250 лева