Текущи програми

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Период за прием на проекти: 10 юли - 24 август 2020 г.

Бюджет по схемата: 200 млн. лева

Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

Период за прием на проекти: 13.02 - 30.04.2020 г.

Бюджет: 117 349 800 лева

Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП – BG16RFOP002-2.066

Период за прием на проекти: 03.02 - 29.05.2020 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.066 трябва да се изпълняват на територията на общините Радомир и Земен

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.031

Краен срок за кандидатстване: 30.04.2020 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.031 трябва да се изпълняват на територията на общините Дряново и Трявна