Текущи програми

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

Период за прием: 3 май - 23 май 2022

Бюджет на процедурата: 136 226 120 лева