Развитие на човешките ресурси - Минал прием

Адаптирана работна среда

Краен срок за кандидатстване: 5 Януари 2024 г. Бюджет: 100 000 000 лева (още…)

Проект "Заетост за теб"

Период за прием: 1 юли – до изчерпване на финансовия ресурс Бюджет по схемата: 160 млн....

Обучения за заети лица

Срок за кандидатстване: 15.08.2017 г. , 17.30 ч. Бюджет: 50 млн. лв. В рамките на схемата ще...

Специфични обучения

Краен срок за кандидатстване: 31.10.2017 г., 17.30 часа Бюджет: 10 млн. лева Целта на процедурата е...

Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността

Краен срок за кандидатстване: 7 март 2017 г. Бюджет: 30 млн. лева Общата цел на процедурата е...

Добри и безопасни условия на труд

Краен срок за кандидатстване: 14.06.2016 г., 17.30 часа Бюджет: 80 млн. лв. (още…)

Схема "Ново работно място 2015"

Три крайни срока за кандидатстване: 14.09.2015 г, 19.11.2015 и 05.02.2016 (схемата е прекратена...

Схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3

Срок за кандидатстване: 31.05.2012 г. Кой може да кандидатства с проекти? Бенефициенти по схемата...

Схема "Квалификационни услуги, обучение за заети лица" по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Краен срок за представяне на проектните предложения: 1 октомври, 2007 г. Цели на програмата •...

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни