Минал прием

Процедура „Tехнологична модернизация“

Срок за кандидатстване: 22 юли - 21 септември 2022 г.
Бюджет: 260 млн. лева