Минал прием

Процедура „Tехнологична модернизация“

Срок за кандидатстване: 22 юли - 21 септември 2022 г.
Бюджет: 260 млн. лева

Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП

Срок за кандидатстване: 17.10 - 19.12.2022 г.
Бюджет: 30,6 млн. лева