Текущи програми

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) за домакинствата

Период за прием на проекти: 9 май - 10 ноември 2023
Бюджет: 80 млн. лева

Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите

Срок за кандидатстване: 02.02 - 15.06.2023
Бюджет: 235 млн. лева