План за възстановяване и устойчивост - Текущи програми

Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW

Срок за кандидатстване: 14 Март – 12 Юни 2024 Бюджет: 427 544 438 лева Основната цел...

Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW

Срок за кандидатстване: 14 Март – 12 Юни 2024 Бюджет: 107 570 650 лева Основната цел...

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни