Предстоящи програми

Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

Период за прием на проекти: предстои

Бюджет на процедурата: 78 млн. лева

Възстановяване и потенциал за растеж

Индикативен старт на процедурата: предстои да бъде обявен

Бюджет на процедурата: 291 166 000 лева

Цифрови и зелени иновации

Период за прием на проекти: Предстои да бъде обявен

Бюджет на процедурата: 100 000 000 лева