Предстоящи програми

Разработване на иновации в предприятията

Очакван старт на прием на проекти: 15.06.2023 г.
Бюджет: 127 000 000 лева

Внедряване на иновации в предприятията

Очакван старт на прием на проекти: юни 2023 г.
Бюджет: 293 370 000 лева

Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите

Очакван старт на прием на проекти: септември 2023
Бюджет: 117 500 000 лева