Предстоящи програми

Дигитализация на МСП

Период за прием на проекти: март - май 2020 г.

Бюджет по схемата: 58 674 900 лева