Предстоящи програми

Дигитализация на МСП

Период за прием на проекти: март - май 2020 г.

Бюджет по схемата: 58 674 900 лева

Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

Период за прием на проекти: Ноември 2019 - Януари 2019

Бюджет: 117 349 800 лева