Предстоящи програми

Подобряване на производствения капацитет в МСП

Период за прием на проекти: предстои

Бюджет: 146 687 250 лева

Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

Дата на обявяване: Септември 2019

Бюджет: 107 570 650 лева