Предстоящи програми

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Индикативна дата за стартиране на приема: юли

Бюджет по схемата: 200 млн. лева

Дигитализация на МСП

Период за прием на проекти: 2020 г.

Бюджет по схемата: 58 674 900 лева