Предстоящи програми

Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ

Период за прием на проекти: октомври - декември 2018 г.

Бюджет: 150 598 910 лв.

Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

Дата на обявяване: Декември 2018

Бюджет: 107 570 650 лева