Предстоящи програми

Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Период за прием на проекти: Октомври - Декември 2020 г.

Бюджет по схемата: 10 млн. лева

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Период за прием на проекти: Октомври - Декември 2020 г.

Бюджет по схемата: 78 млн. лева

Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

Период за прием на проекти: Предстои да бъде обявен

Бюджет на процедурата: 78 млн. лева

Дигитализация, възстановяване и потенциал за растеж

Период за прием на проекти: Предстои да бъде обявен

Бюджет на процедурата: 291 166 000 лева

Цифрови и зелени иновации

Период за прием на проекти: Предстои да бъде обявен

Бюджет на процедурата: 100 000 000 лева