Текущи програми

Проект „Заетост за теб“

Период за прием: 1 юли - до изчерпване на финансовия ресурс

Бюджет по схемата: 160 млн. лева