Предстоящи програми

Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

Индикативен срок за обявяване на приема: януари 2023 г.
Бюджет: 200 млн. лева

Повишаване на енергийната ефективност в сгради в сферата на производството, търговията и услугите

Индикативен срок за обявяване: трето тримесечие на 2022 г.
Бюджет: 235 млн. лева

Преход към кръгова икономика

Индикативен срок за кандидатстване: първо тримесечие на 2023 г.
Бюджет: 180 млн. лева