Предстоящи програми

Подкрепа за преход към кръгова икономика в предприятията

Очакван старт на прием на проекти: май 2023 г.
Бюджет: 180 млн. лева