Предстоящи програми

Процедура „Tехнологична модернизация чрез безвъзмездно финансиране“

Индикативен срок за обявяване на схемата: второ тримесечие на 2022 г.
Бюджет: 260 млн. лева

Инсталиране на системи за ВЕИ в комбинация със съоръжения за локално съхранение

Индикативен срок за обявяване на приема: четвъртото тримесечие на 2022 г.
Бюджет: 200 млн. лева

Грантова схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП

Индикативен срок за обявяване на схемата: трето тримесечие на 2022 г.
Бюджет: 30,6 млн. лева

Повишаване на енергийната ефективност в сгради в сферата на производството, търговията и услугите

Индикативен срок за обявяване: трето тримесечие на 2022 г.
Бюджет: 235 млн. лева

Преход към кръгова икономика

Индикативен срок за кандидатстване: първо тримесечие на 2023 г.
Бюджет: 180 млн. лева