Програма Развитие на селските райони

23 април 2021

През програмния период 2021-2027 година, извън обхвата ни на дейност ще бъдат програмите, подпомагащи проекти във сферите земеделие, животновъдство и горско стопанство. Ето защо, в сайта ни няма да бъдат представени възможностите за безвъзмездно финансиране в тези стопански сектори. За сметка на това ще представим възможностите за финансиране развитието на НЕземеделски дейности, извършвани на територията на селски общини по програмата за развитие на селските райони.

Приемите по Програма за развитие на селските райони, които в момента са отворени за кандидатстване или предстои да бъдат стартирани, проверете в менютата ТЕКУЩИ и ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ