Минал прием

Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП

Период за прием на проекти: 31 август - 30 септември 2020

Бюджет по схемата: 9 775 672 лева

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Период за прием на проекти: 10 юли - 24 август 2020 г.

Бюджет по схемата: 200 млн. лева

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Период за прием на проекти: 14 май - 15 юни 2020 г.

Бюджет по схемата: 173 000 000 лева

Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

Период за прием на проекти: 13.02 - 30.04.2020 г.

Бюджет: 117 349 800 лева

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.058

Краен срок за кандидатстване: 20.02.2020 г., 17.00 часа

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.058 трябва да се изпълняват на територията на община Червен бряг или община Искър

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.062

Краен срок за кандидатстване: 31.03.2020 г., 17.30 часа

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.062 трябва да се изпълняват на територията на община Бяла слатина

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.022

Краен срок за кандидатстване: 20.01.2020 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.022 трябва да се изпълняват на територията на общините Белене и Никопол

Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП – BG16RFOP002-2.066

Период за прием на проекти: 03.02 - 29.05.2020 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.066 трябва да се изпълняват на територията на общините Радомир и Земен

Капацитет за растежа на МСП – BG16RFOP002-2.035

Краен срок за кандидатстване: 31.12.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.035 трябва да се изпълняват на територията на община Поморие

Технологично развитие и иновации – BG16RFOP002-1.010

Краен срок за кандидатстване: 19.12.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.010 трябва да се изпълняват на територията на община Поморие