Минал прием

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Период за прием на проекти: 21.12.2020 г. - 20.01.2021

Бюджет по схемата: 156 млн. лева

Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Период за прием на проекти: Октомври 2020 г.

Бюджет по схемата: 10 млн. лева

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Период за прием на проекти: 22.02 - 15.03.2021 г.

Бюджет по схемата: 78 млн. лева

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

Период за прием: 3 май - 23 май 2022

Бюджет на процедурата: 136 226 120 лева

Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП

Период за прием на проекти: 31 август - 30 септември 2020

Бюджет по схемата: 9 775 672 лева

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Период за прием на проекти: 10 юли - 24 август 2020 г.

Бюджет по схемата: 200 млн. лева

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Период за прием на проекти: 14 май - 15 юни 2020 г.

Бюджет по схемата: 173 000 000 лева

Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

Период за прием на проекти: 13.02 - 30.04.2020 г.

Бюджет: 117 349 800 лева

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.058

Краен срок за кандидатстване: 20.02.2020 г., 17.00 часа

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.058 трябва да се изпълняват на територията на община Червен бряг или община Искър

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.062

Краен срок за кандидатстване: 31.03.2020 г., 17.30 часа

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.062 трябва да се изпълняват на територията на община Бяла слатина