Предстоящи програми

Адаптирана работна среда

Очакван старт на прием на проекти: май 2023 г.
Бюджет: 100 000 000 лева