Отново информационни дни по ОП Конкурентоспособност

Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ организира информационни дни за представяне на  новите условия и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти предвид приетото Постановление на Министерски съвет №69/2013 г., което отменя ПМС №55/2007г., и което влиза в сила от 1 април 2013 г..

Новият подход за избор на подизпълнители оптимизира и намалява административната тежест върху кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и бенефициентите. Целта е бизнеса да бъде улеснен при реализиране на инвестиции с европейски средства чрез опростен ред за избор на изпълнители с провеждане на една процедура за набиране на оферти – чрез публична покана.

Участието в информационните дни е безплатно, а графикът за провеждането им е както следва:

София, 29.03.2013 г. от 10.00 – 13.10 ч., Регистрация: 09.30 – 10.00 ч., НДК, зала 6
Пловдив, 04.04.2013 г.  от 10.00 – 13.10 ч., Регистрация: 09.30 – 10.00 ч., Новотел Пловдив, зала „Пловдив 2“
Варна, 05.04.2013 г. от 10.00 – 13.10 ч., Регистрация: 09.30 – 10.00 ч., хотел „Голдън тюлип“, зала „Дали”

 

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни