Етикет: оперативна програма конкурентноспособност

Допустими за финансиране дейности по схема "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност"
По схема „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ могат да кандидатстват производствени предприятия, чиято основна...
Допустими за финансиране дейности по схема „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“
По схема BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ могат да кандидатстват предприятия,...
Допустими за финансиране дейности по схема BG161PO003-2.1.14 "Технологична модернизация в МСП"
По схема BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ могат да кандидатстват предприятия, чиято основна дейност...
Схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Срок за кандидатстване: 22.10.2013 – 27.12.2013 г. Бюджет по схемата: 97 791 500 лева Допустими за финансиране са разходи за: Разходи за придобиване...
Схема "Инвестиции в зелена индустрия"
Срок за кандидатстване: 17.11.2011 – 15.02.2012 г. Бюджет по схемата: 78 233 200 лева Безвъзмездно финансиране: 50 % от инвестициите по проекта Безвъзмездното...
Схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление”
Краен срок за кандидатстване: 28.09.2011 г. Бюджет по схемата: 48 895 750,00 лева Безвъзмездно финансиране 75% от общите допустими разходи по проекта,...
Схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Срок за кандидатстване: 19.09.2011 – 20.12.2011 г. Бюджет по схемата: 97 791 500 лева Допустими за финансиране са разходи за: Разходи за придобиване...
Схема „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”
Краен срок за кандидатстване – 28.03.2011 г. Бюджет на схемата: 35 204 940 лева. Основната цел на схемата е да допринесе за създаване на нови и развитие...
Схема „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”
Срок за кандидатстване – 1-ва сесия – с краен срок за набиране на проекти 9 март, сесия 2 с краен срок 10 май, сесия 3 с краен срок 12 юли,...
Схема „Технологична модернизация в големи предприятия”
Краен срок за кандидатстване: 12 януари 2009 г., 16,00 ч. Бюджет по схемата: 40 000 000 евро Основна цел на процедурата е оказването на подкрепа на големите...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни