Информационни дни за представяне на промените по схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“

От 20 до 31 май, в градовете Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив, Бургас и София, ще се проведат информационни дни, на които експерти от МИЕТ ще запознаят фирмите с новите моменти по схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“.

Промените в условията по процедурата за енергийна ефективност и зелена икономика са свързани с въвеждането на по-облекчени условия относно избора на изпълнител съгласно Постановление на Министерски съвет 69/2013, и признаване за допустими на дейности и разходи за спомагателни материали и оборудване, необходими за окомплектоването като работеща система на технологиите от списъка на допустимите материали и оборудване.

Схема „Енергийна ефективност и зелена икономика” е съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие. Тя насърчава устойчиви енергийни решения за малките и средните предприятия. Програмата дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи технологии и технологии от ВЕИ, технологии за намаляване на енергоемкостта на производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт.

Информационните дни ще се проведат по следния график:

1. Враца – 20.05.2013 г. /понеделник/ – Хотел Хемус, Ресторант
2. Велико Търново – 21.05.2013 г. /вторник/ – Хотел Меридиан Болярски, Зала „Калоян”
3. Русе – 22.05.2013 г. /сряда/ – Хотел Рига, Зала 1
4. Варна – 23.05.2013 г. /четвъртък/ – Хотел Голдън тюлип, Зала „Дали”
5. Пловдив – 28.05.2013 г. /вторник/ – Хотел Санкт Петербург, Зала „Пълдин“
6. Бургас – 29.05.2013 г. /сряда/ – Хотел Аква, Зала „Амфибия“
7. София – 31.05.2013 г. /петък/ – Хотел Шератон, Зала „Роял“

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни