600 проекта са подадени за технологична модернизация в МСП по ОП „Конкурентоспособност“

600 проектни предложения са подадени по схема BG161PO003-2.1.06 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"  до 10 август, когато изтече крайният срок за кандидатстване. По нея се отпуска безвъзмездна финансова помощ в размер на 50 млн. евро (97 791 500 лева).

Получените проектни предложения са с 30% повече от очакваните и с 39% по-малко от получените през 2008 г. по същата процедура, отчитат специалистите от Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност".

Прогнозираният по-висок спад е калкулиран на база свиването на пазарите и невъзможността на предприятията да използват пълния капацитет на съществуващите машини поради икономическата криза. Финансовите проблеми на компаниите –  непогасените задължения  към бюджета и проблеми с банковото финансиране, които са ключов момент в изпълнението на проектите, също са фактор за по-ограничения интерес към възможностите, които предлага ОП "Конкурентоспособност", от страна на бенефициентите.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни