Информационен ден по схема „Енергийна ефективност и зелена икономика”

Информационният ден ще се проведе на  25 септември 2012 г. /вторник/ от 09.30 ч. до 13.30 ч. в Зала 8, ет. 5 на Националния дворец на културата, гр. София.

Целта на събитието е да се запознаят представителите на българските малки и средни предприятия със схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”.

Информационният ден ще постави началото на информационна кампания по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, която ще продължи от средата на месец октомври в различни областни градове на страната, като графикът на кампанията ще бъде публикуван допълнително.

Информационният ден се организира съвместно от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие. Участието в него е безплатно. За участие в информационния ден потвърждение се изпраща на следния е-mail: ctodorova@enconservices.com

ПРОГРАМА

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни