Етикет: оп конкурентноспособност

Стимулиране внедряването на иновации в предприятията
Период за прием на проекти: 13.02 – 30.04.2020 г. Бюджет: 117 349 800 лева (още…)
Разработване на продуктови и производствени иновации
Краен срок за прием на проекти: 26 септември 2017 г. Бюджет: 68 454 050 лв. Цел: Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват...
Ранкинг на проектите по схема внедряване на иновации в предприятията
Кандидатстването по схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ е в ход, а интересът на потенциалните кандидати към нея расте....
Схема Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията
Срок за прием на документи за внедряване на иновации: 23.12.2015 – 04.04.2016 Бюджет: 97 791 500 лева Схема „Подкрепа за внедряване на иновации в...
Схема Подобряване на производствения капацитет на МСП
Бюджет по схемата: 293 374 500 лева Срок за кандидатстване: До 8 юли 2015 г. ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код...
Схема Енергийна ефективност в МСП
Краен срок за кандидатстване – 28.10.2016 г. Бюджет: 90 млн.евро (176 024 700 лв.) (още…)
Резултати от оценката на проектите по схема "Внедряване на иновации в предприятията"
МИЕ публикува резултатите от оценката на проектите по схема BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации с предприятията“. От постъпилите над...
Информационен ден по схема „Енергийна ефективност и зелена икономика”
Информационният ден ще се проведе на  25 септември 2012 г. /вторник/ от 09.30 ч. до 13.30 ч. в Зала 8, ет. 5 на Националния дворец на културата, гр. София....
Проектите за технологична модернизация ще бъдат оценени до края на годината
Според публикация на вестник "Дневник", която се позовава на информация на Управляващия орган на ОП Конкурентоспособност, до края на годината...
600 проекта са подадени за технологична модернизация в МСП по ОП „Конкурентоспособност"
600 проектни предложения са подадени по схема BG161PO003-2.1.06 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"  до 10 август,...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни