Без излишни документи при кандидатстване по ОП Конкурентоспособност

1. Премахват се изискванията за представяне на документи на етап кандидатстване за удостоверяване на обстоятелствата, достъпни в търговския регистър.


2. Въвежда се процедура за проверка на окомплектоваността на проектните предложения в момента на тяхното подаване и предоставяне на възможност за отстраняване на неточности, липси или грешки в проектните предложения.
3. Заедно с насоките за кандидатстване ще бъдат публикувани и оперативните ръководства за изпълнение на проектите по отделните процедури.
4. Критериите и методиката за оценка на проектните предложения ще бъдат публикувани като неразделна част от насоките за кандидатстване.

Посочените четири промени вече са залегнали в процедурите по предстоящите през 2010 г. схеми по ОП Конкурентоспособност. Продължава обсъждането и на други изменения, които да доведат до облекчаване на процедурите за кандидатстване по тази оперативна програма.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни