Актуалните наредби по мерките по Програмата за развитие на селските райони

Публикуваните са пълните текстове на актуализираните наредби по мерките по Програмата за развитие на селските райони. Все още се очакват да бъдат публикувани образците на Заявление, Бизнес план, както и таблиците към бизнес плана в ексел.

Актуалните наредби, може да изтеглите от следващите линкове:
 
 
 
 
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни