30

май

2010

Актуалните наредби по мерките по Програмата за развитие на селските райони

Публикуваните са пълните текстове на актуализираните наредби по мерките по Програмата за развитие на селските райони. Все още се очакват да бъдат публикувани образците на Заявление, Бизнес план, както и таблиците към бизнес плана в ексел.

Актуалните наредби, може да изтеглите от следващите линкове: