ДФЗ ще изисква потвърждаване на офертите с изтекъл срок на валидност

На заседанието на Управителния съвет към Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, проведено на 18 март, в което са взели участие министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, зам.-министър Преслав Борисов, изп. директор на Фонда Калина Илиева и директорът на Дирекция „Развитие на селските райони”, която е Управляващ орган на Програмата, Демина Байрактарска, е решено, за всички проекти по мерки 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” и 313 „Насърчаване на туристическите дейности”  с изтекъл срок на валидност на офертите, фондът да изиска потвърждението им от оферентите.

В съобщението на пресцентъра на Министерството на земеделието не е посочено, че потвърждение  на офертите ще се изисква и по другите мерки, разглеждането на проектите, по които се бави повече от година, което е причината за изтичане срока на валидност на приложените оферти, но това решение, най-вероятно ще се приложи и за тях. Такива са мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”  и мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни