Етикет: мярка 311

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (2014-2020)
Очакван старт на прием на проекти по мярка 6.4.: септември 2023 Териториален обхват на мярка 6.4.: Проектите трябва да се изпълняват на територията на...
Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.343
Период за прием на проекти: 01.07 – 03.08.2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Гълъбово и Опан...
Мярка 6.4.2 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства
Период за прием: 2020 Бюджет: 10 282 870 лева Мярката предоставя подпомагане за разширяване дейностите на земеделските стопанства с неземеделски такива...
Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.297
Период за прием на проекти: 01.04 – 19.05.2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен...
Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.276
Период за прием на проекти: 24.04.2020 г., 17:00 часа Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Червен бряг и Искър...
Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.270
Период за прием на проекти: 15.10 – 11.12.2019 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Айтос (още…)
Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.279
Период за прием на проекти:03.08 – 30.09.2020 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Крумовград и...
Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности-BG06RDNP001-19.248
Период за прием на проекти: 29 Септември – 30 Октомври 2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Борино,...
Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.056
Период за прием на проекти: 06.01 – 28.02.2020 г. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Марица (още…)
Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности - BG06RDNP001-19.410
Краен срок за кандидатстване: 20.07.2020 г. 17:30 ч. Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Брезово и Братя...
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни