Енергийните схеми по ОП Конкурентоспособност готови до края на 2010 г.

Министерството на икономиката приключва споразумението с Европейката банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за 200 млн. лв., предназначени за енергийна ефективност”.
 

Става въпрос за механизма, по който да се реализират две от схемите по ОП Конкурентоспособност, а именно “Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията” на стойност от 107.8 млн. евро и “Въвеждане на възобновяеми енергийни източници” с бюджет от 97.97 млн. евро.  

Схемите са съвместна инициатива с ЕБВР и бяха предвидени в Индикативната програма за 2010 година, но вероятно ще бъдат пуснати през 2011 г.

Източник: Project Media

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни