Информация за броя на подадените и одобрени проекти по мерките 121 и 112

На 17 април 2008 г. бяха отворени първите две мерки – 121 и 112, по Програмата за развитие на селските райони.

Оттогава по мярка 121 „Модернизация на земеделски стопанства” са постъпили 1610 проекта, от които са разгледани 693 проекта – 684 одобрени и 9 отхвърлени. Плащанията по мярка 121 се извършват след реализация на инвестицията и подадена заявка за плащане от ползвателя. Първите плащания по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” ще бъдат извършени до края на месец февруари 2009 г.

От постъпилите 2233 проекта по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” са обработени 840 проекта, от които 644 са одобрени и 194 са отхвърлени. Направени са плащания по 322 проекта на обща стойност над 7 млн. 871 хил. лв.

 
По информация на ДФЗ
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни